5 elementů

 

Znalosti o působení všeho, co nás obklopuje a o vědomém utváření našeho prostředí jsou staré jako lidstvo samo. Základní zákonitosti, podle nichž celý náš svět funguje, jsou v Číně, v zemi, odkud feng shuej pochází, samozřejmě stejné jako u nás.


I stavitelé našich chrámů a zakladatelé klášterů, hradů či vládních sídel jistě dobře věděli, jak tato architektonická díla optimálně a co nejpůsobivěji umístit.

Jak již bylo řečeno, každý z nás jistě dobře zná ten pocit, že někde je mu dobře a jinde tomu je naopak. Tuto skutečnost můžeme brát jako holý fakt, anebo si můžeme začít klást otázky typu: Čím to? A já vám zde mohu slíbit, že pokud si budete podobné otázky klást, pokusím se je zodpovědět.

Ve všem je život. V současné době mnozí vědci potvrzují, že všechno, co nás obklopuje, je „energie“ neboli čchi. Z tohoto pohledu musí tedy i hora, louka či potůček mít svůj energetický význam, jímž ovlivňuje své okolí. Totéž platí i pro každý předmět stvořený lidskou rukou, skříň, obraz či ulici. Jistě si dovedeme představit, že silnice, kde je rušný provoz, bude vyzařovat zcela jinou energetickou kvalitu než pestrá louka plná květů.

Všichni se mnou budete souhlasit, že prostor ovlivňuje náš život. Je rozdíl, zda žijeme v malé chatičce na kraji lesa nebo ve velkoměstě. A stejným způsobem nás ovlivňuje i náš byt, rozestavení nábytku v něm, barvy, rozdělení místností, tvary a věci okolo nás, včetně míst, kde leží. Na první pohled maličkosti, ale… na maličkostech stojí svět.

Vždy máme dvě možnosti – buď svůj život přizpůsobíme svému bytu, nebo byt svému životu. Můžete si vybrat. Posunete televizi o půl metru, nebo se budete každý den dívat, jak má váš muž za nejlepšího přítele televizní ovladač? Je to jen na vás.

Pokud tedy všechno v našem okolí „žije“, dokážeme jistě přijmout i myšlenku, že i náš byt, stejně jako naše tělo, musí být dobře energeticky zásoben. Životní energie čchi by měla proudit prostorem jako pár tančící valčík. Proudí u vás doma bez překážek? Totéž platí i pro jakékoliv další obytné a pracovní prostory, tedy i pro kancelář, firmu, školu či rodinný dům.

Tématem feng shuej je duše domu, působení jeho půdorysu, barev, všech předmětů na psychiku člověka. Ukazuje takové možnosti řešení, jež přinesou obyvatelům domu více harmonie do světa jejich pocitů. Bez výjimky každý obyvatel modré planety přitahuje k sobě se hodící okolí. K tomu patří i dům, byt, pracoviště, podzemní vodní žíly či nepříjemný soused. Většinou se to však děje nevědomě a méně dobrovolně, než je nám milé.

Jednou z věcí, kterou chci zdůraznit je, že přestěhuji-li například lůžko na jiné místo z důvodu trvalého zlepšení zdraví, tak toto bude fungovat pouze za předpokladu, že se změním i já jako člověk. To však vyžaduje jít více do hloubky svého nitra, neboť pokud zůstáváme uvězněni ve vnějším materiálním světě, promeškáme spojení s tou nejdůležitější dimenzí. A zde právě začíná celostní přístup feng shuej, neboť ten, kdo rozumí symbolice vnějšího světa, může lépe vnímat a napomáhat rozvoji svého potenciálu, svých sil a svých budoucích možností vývoje.

V žádném případě to však neznamená, že principy feng shuej nepůsobí na ty, kteří tomuto umění nevěří. Feng shuej je založeno na zákonech fyziky, přírodních cyklech, společném vnímání a dobrém designu. Má vliv na každého a nebere ohled na to, jestli si jej člověk je vědom, nebo ne. Zkrátka působí na vše a na všechny, bez rozdílu věku, pohlaví či národnosti. 
Změňte svoje okolí a změníte svůj život

Změna, to je to správné slovo vystihující feng shuej. Jakákoli změna ve vašem bytě vám pomůže změnit některou součást života. A neděláme to tak denně? Když si na první rande koupíme novou halenku, nebo když po odchodu partnera měníme účes?

Všechno živé je propojeno vzájemnými vztahy a vazbami. To, co někdy v životě vnímáme jako intuici či nějaký „zvláštní pocit“, se může stát jedině proto, že na energetické úrovni s touto informací „souzníme“. Nebo se vám ještě nikdy nestalo, že jste ještě před zazvoněním telefonu věděli, kdo zavolá? Zvláště zamilovaným se to více než často děje. Je to způsobeno tím, že jejich „souznění“ je na maximálně možné úrovni. Lze toho ale jistě dosáhnout i v případě, pokud nejsme zrovna zamilovaní. Vyžaduje to však naprostou bdělost v čase tady a teď a také otevřené srdce.

Ve feng shuej platí možná více než kde jinde, že to, co vysíláme jako myšlenky (tedy energii), se v zesílené podobě vrací zpátky. Bohužel se to většinou děje s časovým posunem, takže často nerozpoznáme souvislost našich „vlastnoručně způsobených“ příčin (myšlenek) a jejich následků (událostí).

Často i zkušeným poradcům v umění feng shuej bývá teprve po mnoha konzultacích jasné, proč domy, postavené dogmaticky podle přísných kritérií stavební biologie a zdravého bydlení, přinášejí svým obyvatelům často katastrofální problémy.

Pozornost totiž byla jednostranně zaměřena jen na to, jak se vyhnout rušivým vlivům a škodlivinám. Podle zákona rezonance však takový strach přitahuje, stejně jako magnet, jiné skryté spouštěče zátěže. A tak se lehce může stát, že ačkoliv byly na stavbu domu použity velmi kvalitní stavební materiály a byl kladen důraz na výběr vhodného místa ke spaní bez rušivých zón, přesto se vynoří jiné problémy, třeba hluční sousedé, nečekané problémy s úřady nebo harmonii domu naruší například příval vody. Také je možné, že se zdroj neklidu skrývá v půdorysu domu. 
Jak načerpat sílu z pěti elementů?

Nyní vás seznámím s další účinnou metodou pro lepší pochopení a realizaci proměn energií ve vašem prostředí – nazývá se pět elementů. Podle čínské energetické teorie je každá věc ve vesmíru vytvořena z kombinace pěti elementů či forem energie. Těmito pěti elementy jsou dřevo, oheň, země, kov a voda. Systém pěti elementů je způsob, jak pohlížet na průběh přírodních cyklů světa, a jak se s nimi dostat do rovnováhy. Energeticky řečeno, vy obsahujete něco od každého z pěti elementů a vaše prostředí také.
Každý element je formou energie se specifickými kvalitami, pocity a různými korespondencemi k přírodnímu světu. Mezi tyto korespondence patří barvy, roční období a geometrické tvary.

Energie dřeva:

Růst Čchi dřeva je energií expanze a nového růstu. Pro element dřeva je charakteristická zelená barva, vztahuje se k játrům a jeho ročním obdobím je jaro. Korespondujícím geometrickým tvarem je sloup nebo obdélník na výšku. Dřevo je dobré aplikovat, chcete-li do svého života doplnit energii růstu, rozvoje a vitality. Protože souvisí s novými začátky, prostředky léčení dřevem jako by dodávaly pocit doteku jara – období, kdy se cítíte mladí, plní energie a motivací.

Energie ohně:

Expanze Čchi ohně směřuje vzhůru, je to pohyblivá, jasná, pálivá, plamenná a horká energie. Oheň reprezentuje maximální expanzi a aktivitu, vrchol energetické intenzity. Oheň se vztahuje k létu, červené barvě a srdci. Korespondujícím geometrickým tvarem je trojúhelník nebo pyramida. Léčbu ohněm provádějte, potřebujete-li do života doplnit expanzi a získat větší uznání.

Energie země:

Stabilita Energie země stabilizuje, vyrovnává a uzemňuje nás. Země nám pomáhá nacházet střed v sobě a spojovat se s podstatou. Element země se vztahuje k období sklizně, žluté barvě a žaludku. Odpovídajícím geometrickým tvarem je čtverec, obdélník a krychle. Léčbu pomocí země provádějte, chcete-li zklidnit svůj život, nacházet více střed sami v sobě, cítit se propojení a stabilní.

Energie kovu:

Kontrakce Čchi kovu je chladná, stahující, hutná energie, související s komunikací, kreativitou, detailem, symbolem a zvukem. Kov koresponduje s bílou barvou, plícemi a podzimem. Jeho geometrickými tvary jsou kruh, koule a dóm. Léčbu kovem aplikujte, když chcete zlepšit komunikaci, posílit své děti nebo stimulovat své projekty.

Energie vody:

Zklidnění Čchi vody je energií maximální koncentrace a zklidnění, věcí, směřujících směrem dolů a ke spočinutí. Voda se vztahuje k období zimy, barvám černé a temně modré a k ledvinám. Tvary vody jsou nepostižitelné, nepřesné, vlnivé formy, které plynou a obtížně se popisují. Léčbu vodou provádějte, chcete-li mít jasnější mysl a mír v duši nebo chcete-li zvýšit přítok lidí a peněz do svého života.

Kyusho Vyšší Brod  2024