O nás

Oddíl Kyusho-Jitsu Vyšší Brod

Většína členů oddílu jsou příslušníci Policie České republiky

Rozhodnutí o založení skupiny Kyusho-Jitsu bylo zdokonalení v naučených technikách, které běžně používáme při služebních zákrocích proti různým pachatelům v rámci výkonu svého povolání.

V průběhu svého povolání jsme někteří prošli Pořádkovou jednotkou PČR, kdy jsme se na podzim roku 2000 mimo jiné zůčastnili MMF v Praze. Toto období bylo velkým mezníkem Policie. Tvrdím, že to byl válečný stav, který trval sice několik dní, ale jak to již bývá ve válce, byl absolutně bez pravidel.

Policejní zákroky jsou vždy pod drobnohledem občanů i kontrolních složek Policie: zakročující policista, vždy musí chránit život a zdraví toho proti kterému zakročuje, i když se jedná o nebezpečného pachatele. Obyčejný člověk však musí využít práva Nutná obrana a krajní nouze stejně jako my.

V trestním právu patří nutná obrana mezi okolnosti vylučující protiprávnost, protože čin, který by byl jinak trestný a kterým někdo odvrací přímo hrozící nebo trvající útok na zájem, který chrání trestní zákoník, není trestným činem. Obrana ale nesmí být zcela zjevně nepřiměřená způsobu útoku, jinak o nutnou obranu nepůjde.

Nutná obrana se nevztahuje jen na situace, kdy se obránce brání útočníkovi, ale platí i tehdy, kdy někdo brání jiného napadeného. Vždy však musí jít o buď bezprostředně hrozící útok, nebo o útok, který zatím trvá. Pokud obránce zasáhne proti útočníkovi v době, kdy jeho útok již skončil, nemůže se už jednat o nutnou obranu. Obrana zároveň nesmí být v hrubém nepoměru ke způsobu daného útoku. Může sice být důraznější než útok, někdy i musí, aby byla skutečně účinná, nikoli však jej řádově přesahující. Při jejím posuzování se ale nepřihlíží ke způsobeným následkům, ale pouze ke zvolenému způsobu obrany.Zakročovat proti pachatelům a přitom dát pozor , aby se mu neco nestalo hodně těžká věc , když pak člověk zjistí , že se vše zvrhne v hospodskou fackovačku , kde se muže stát spousta věcí.

Rozhodnutí padlo po několika letech služby - něco se naučit, aby to bylo možné použít pro svou obranu v civilním životě a rovněž při výkonu svého povolání.

Vzhledem k tomu, že je zapotřebí techniky neustále zdokonalovat, rozhodli jsme se pravidelně cvičit.

Chtěl bych tímto poděkovat všem, kdo nás podporují, hlavně našim rodinám a dále všem sponzorům.


Systém výuky cvičební skupiny:

Je veden tak, aby nově příchozí se brzy začlenili do treninků a postupně se zdokonalovali, jak v teoretické, tak bojové části. Necvičíme složité techniky, ale snažíme se co nejvíce přiblížit reálnému napadení na ulici, tedy reagovat logicky a instinktivně na úchopy, údery a kopy protivníka. Následná obrana je vedena na dva maximalně tři vitální body s precizním ukončení KO. Jako kontaktní bojové umění se snažíme do technik začleňovat i WING CHUN, které tyto vitální body v nemalé míře využívá.

Vitální body - meridiány na lidském těle.

Co říci na závěr: KYUSHO - rychlé, efektivní a účinné bojové umění ke své osobní ochraně. Pokud budete mít zájem si Kyusho vyzkoušet, rádi Vás přivítáme na našem tréninku. Stačí zavolat , nebo rovnou přijít. S cvičením můžete začít v každém věku a udělat něco pro své zdraví a sebevědomí.


Kyusho-Jitsu Vyšší Brod je od 1.1.2017 členem mezinárodní organizace Kyusho Institut v čele s GM Markem Klinem se sídlem v USA. Kyusho Vyšší Brod nabízí všem, kdo mají zájem o Kyusho, nový systém výuky, který byl KI vytvořen. 

   
   


Chtěl bych tímto poděkovat všem, kdo nás podporují, hlavně našim rodinám a dále všem sponzorům.

 

Město Vyšší rod
BLUE CASINO-Studánky
Půjčovna motorek

 

 

 

Kyusho Vyšší Brod  2024